Katalýza

- Ionexy - Produkty

Odkysličovadla (MTBE, ETBE, TAME)

AMBERLYST 15WET
AMBERLYST 35WET

Čištění fenolu

AMBERLYST 16WET
AMBERLYST 36WET

Hydrogenace (MIBK, TAME)

AMBERLYST CH10
AMBERLYST CH28

Hydratace olefinů

AMBERLYST 36WET

Odstraňování kyselin

AMBERLYST A21

Základní katalitické reakce

AMBERLYST A23
AMBERLYST A24
AMBERLYST A26 OH