Chemický průmysl

- Ionexy - Produkty

Selektivní odstraňování rtuti a ostatních těžkých kovů

AMBERLITE GT73

Odstraňování bóru

AMBERLITE IRA743

Odstraňování fenolu a chlorovaných uhlovodíků

AMBERLITE XAD4

Obnova zlata a drahých kovů

AMBERLITE IRA400 Cl
AMBERLITE IRA900 Cl

Rekuperace uranu

AMBERLITE IRA910U Cl