IMAC HP555

-Ionexy-Produkty

IMAC HP555

IMAC HP555 je makroporézní silně bazický anex obsahující kvartérní amoniové skupiny. Byl vyvinut pro selektivní odstraňování dusičnanů z pitných vod v souproudně regenerovaných jednotkách. Jelikož IMAC HP 555 odstraňuje dusičnany přednostně před sírany, jeho užitková kapacita je vyšší než u běžných ionexů.

Hlavní vlastnosti ionexu

Označení IMAC
Název HP555
Skelet Styrenový-DVB
Druh MR
Funkce Silně bazický
Typ Anex
Iontová forma Cl
Minimální celková kapacita 0.90 mol/L
Sypná hmotnost 720 g/L
Maximální teplota 60 °C