Regeneranty

-Produkty

Kyseliny

Za kyselinu je tradičně považována látka, jejíž vodný roztok má hodnotu pH
nižší než 7.
 
Kyselina sírová H2SO4
Kyselina chlorovodíková (Technická) HCl

Hydroxidy

Hydroxidy jsou sloučeniny hydroxylového aniontu OH- s kovovým kationtem. Tvoří je hlavně alkalické kovy a kovy alkalických zemin.
 
Hydroxid sodný (pevný) NaOH
Hydroxid sodný (tekutý) NaOH

  ZSE PRAHA s.r.o.
Na Luzích 260/15
160 00 Praha 6

Copyright 2010 - 2020 © ZSE Praha s.r.o.