Pitná voda

- Ionexy - Produkty

Dekarbonizace (výměnné patrony)

IMAC HP333

Dekarbonizace (regenerovatelný systém)

IMAC HP336

Demineralizace

IMAC HP1110 Na
IMAC HP661

Odstraňování dusičnanů

IMAC HP555

Odstraňování bóru

AMBERLITE PWA10

Odstraňování uranu

AMBERLITE PWA8