AMBERLITE SR1L Na

-Ionexy-Produkty

AMBERLITE SR1L Na

AMBERLITE SR1L Na je gelový silně kyselý katex na bázi sulfonovaného polystyrene používaný pro změkčování vody. Jeho základními vlastnostmi jsou vynikající mechanická, chemická a tepelná stabilita, dobrá iontově-výměnná kinetika a vysoká výměnná kapacita. AMBERLITE SR1L Na byl vyvinut speciálně pro aplikace v úpravě pitné vody a potravinářské aplikace (tj. odstraňování vápníku z cukerné lehké šťávy) následující po výrobních procesech, které nepoužívají žádná organická rozpouštědla. AMBERLITE SR1L Na je vyráběn ve volně plovoucí formě, která činí jeho plnění do jednotek a patron velmi jednoduché a rychlé.

Hlavní vlastnosti ionexu

Označení AMBERLITE
Název SR1L Na
Skelet Styrenový-DVB
Druh Gel
Funkce Silně kyselý
Typ Katex
Iontová forma Na
Minimální celková kapacita 1.90 mol/L
Sypná hmotnost 850 g/L
Maximální teplota 120 °C